威客电竞-威客电竞电子竞技赛事平台

因芯片欠缺,领睿调剂空气灯设置装备摆设并补助300元

因芯片欠缺,领睿调剂空气灯设置装备摆设并补助300元

江铃福特今日发布 《江铃福特领睿部门版型配置调解奉告书》 ,受疫情与芯片欠缺影响,领睿尊领型及尊领型PLUS两款版型配备的“多色气氛灯节制芯片”供给不足,估计最快将于2023年1月恢复 。

为保障在此时期的车辆交付 ,江铃福特决议自2022年6月2日17时起 ,暂时将上述两款版型的“多色气氛灯”配置调解为“单色气氛灯”配置。江铃福特将向为此遭到影响的预订用户提供300元官方补助,详情请垂询本地Family Space家空间·福特体验店。

详细奉告书内容以下:

威客电竞-威客电竞电子竞技赛事平台

【读音】:

jiāng líng fú tè jīn rì fā bù 《jiāng líng fú tè lǐng ruì bù mén bǎn xíng pèi zhì diào jiě fèng gào shū 》,shòu yì qíng yǔ xīn piàn qiàn quē yǐng xiǎng ,lǐng ruì zūn lǐng xíng jí zūn lǐng xíng PLUSliǎng kuǎn bǎn xíng pèi bèi de “duō sè qì fēn dēng jiē zhì xīn piàn ”gòng gěi bú zú ,gū jì zuì kuài jiāng yú 2023nián 1yuè huī fù 。

wéi bǎo zhàng zài cǐ shí qī de chē liàng jiāo fù ,jiāng líng fú tè jué yì zì 2022nián 6yuè 2rì 17shí qǐ ,zàn shí jiāng shàng shù liǎng kuǎn bǎn xíng de “duō sè qì fēn dēng ”pèi zhì diào jiě wéi “dān sè qì fēn dēng ”pèi zhì 。jiāng líng fú tè jiāng xiàng wéi cǐ zāo dào yǐng xiǎng de yù dìng yòng hù tí gòng 300yuán guān fāng bǔ zhù ,xiáng qíng qǐng chuí xún běn dì Family Spacejiā kōng jiān ·fú tè tǐ yàn diàn 。

xiáng xì fèng gào shū nèi róng yǐ xià :

发表评论