威客电竞-威客电竞电子竞技赛事平台

原厂房车糊口家V100系列 旅里手V100系列山居版/水庐版价格宣布

原厂房车糊口家V100系列 旅里手V100系列山居版/水庐版价格宣布

依山而居

近水结庐

糊口家V100系列 旅里手V100系列

山居版/水庐版

全新上市 价格宣布

糊口家V100小额头

山居版 55.98万元

水庐版 48.80万元

糊口家V100横床/纵床

山居版 56.98万元

水庐版 49.80万元

糊口家V100后拓

山居版 58.98万元

糊口家V100双拓

山居版 68.98万元

旅里手V100 横床/纵床

山居版 41.98万元

水庐版 38.98万元

名称灵感源于人们对于山野闲适糊口的神驰。寻一处陶渊明笔下的“桃花源”,享受富厚的原厂科技配置带来的聪明客居 。山居版不仅是一辆房车 ,更是一处幸福安然的寓所。

新一代ADAS智能驾驶辅助体系

l ICC智能领航体系

l ACC全速自顺应巡航节制

l LDW车道偏离预警

l AEB主动紧迫制动

l FCW前向碰撞预警

l TSR智能限速辅助

房车管家

专为房车糊口设计的全方位智能互接洽统,年夜屏+语音+APP三位一体操控

糊口舱装备节制、智能场景一键模式 、手机遥控器、节制驾驶舱中控屏音乐/电台、第三方运用 、手机互联、语音节制、智能补电

ECAS空气吊挂(仅限糊口家V100系列)

可经由过程中控屏设置开关以及语音操控两种体式格局轻松节制避震软硬以及车身高度,共有5档可调 ,顺应差别路况以及恬静操控需求

沿盘猴子路蜿蜒前行感触感染驾驶兴趣,它是游山玩水的好伙伴,也是一处自由客居与山川相融的安闲港湾 ,实现近水结庐的抱负糊口就是这么简朴。

房车糊口举措措施齐全

原厂底盘调校带来轻松矫捷的驾驶兴趣

l 上汽π 2.0T高机能柴油策动机

l 匹配法国邦奇6AT变速箱

l EPB电子手刹

l Autohold主动驻车

l 一键启动及无钥匙进入

l EPS电子助力转向

糊口家V100系列/旅里手V100系列

山居版/水庐版

为你的房车糊口付与更多诗情画意

搜刮微信小步伐“上汽年夜通原厂房车” 即刻预约试驾

威客电竞-威客电竞电子竞技赛事平台

【读音】:

yī shān ér jū

jìn shuǐ jié lú

hú kǒu jiā V100xì liè lǚ lǐ shǒu V100xì liè

shān jū bǎn /shuǐ lú bǎn

quán xīn shàng shì jià gé xuān bù

hú kǒu jiā V100xiǎo é tóu

shān jū bǎn 55.98wàn yuán

shuǐ lú bǎn 48.80wàn yuán

hú kǒu jiā V100héng chuáng /zòng chuáng

shān jū bǎn 56.98wàn yuán

shuǐ lú bǎn 49.80wàn yuán

hú kǒu jiā V100hòu tuò

shān jū bǎn 58.98wàn yuán

hú kǒu jiā V100shuāng tuò

shān jū bǎn 68.98wàn yuán

lǚ lǐ shǒu V100 héng chuáng /zòng chuáng

shān jū bǎn 41.98wàn yuán

shuǐ lú bǎn 38.98wàn yuán

míng chēng líng gǎn yuán yú rén men duì yú shān yě xián shì hú kǒu de shén chí 。xún yī chù táo yuān míng bǐ xià de “táo huā yuán ”,xiǎng shòu fù hòu de yuán chǎng kē jì pèi zhì dài lái de cōng míng kè jū 。shān jū bǎn bú jǐn shì yī liàng fáng chē ,gèng shì yī chù xìng fú ān rán de yù suǒ 。

xīn yī dài ADASzhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì

l ICCzhì néng lǐng háng tǐ xì

l ACCquán sù zì shùn yīng xún háng jiē zhì

l LDWchē dào piān lí yù jǐng

l AEBzhǔ dòng jǐn pò zhì dòng

l FCWqián xiàng pèng zhuàng yù jǐng

l TSRzhì néng xiàn sù fǔ zhù

fáng chē guǎn jiā

zhuān wéi fáng chē hú kǒu shè jì de quán fāng wèi zhì néng hù jiē qià tǒng ,nián yè píng +yǔ yīn +APPsān wèi yī tǐ cāo kòng

hú kǒu cāng zhuāng bèi jiē zhì 、zhì néng chǎng jǐng yī jiàn mó shì 、shǒu jī yáo kòng qì 、jiē zhì jià shǐ cāng zhōng kòng píng yīn lè /diàn tái 、dì sān fāng yùn yòng 、shǒu jī hù lián 、yǔ yīn jiē zhì 、zhì néng bǔ diàn

ECASkōng qì diào guà (jǐn xiàn hú kǒu jiā V100xì liè )

kě jīng yóu guò chéng zhōng kòng píng shè zhì kāi guān yǐ jí yǔ yīn cāo kòng liǎng zhǒng tǐ shì gé jú qīng sōng jiē zhì bì zhèn ruǎn yìng yǐ jí chē shēn gāo dù ,gòng yǒu 5dàng kě diào ,shùn yīng chà bié lù kuàng yǐ jí tián jìng cāo kòng xū qiú

yán pán hóu zǐ lù wān yán qián háng gǎn chù gǎn rǎn jià shǐ xìng qù ,tā shì yóu shān wán shuǐ de hǎo huǒ bàn ,yě shì yī chù zì yóu kè jū yǔ shān chuān xiàng róng de ān xián gǎng wān ,shí xiàn jìn shuǐ jié lú de bào fù hú kǒu jiù shì zhè me jiǎn pǔ 。

fáng chē hú kǒu jǔ cuò cuò shī qí quán

yuán chǎng dǐ pán diào xiào dài lái qīng sōng jiǎo jié de jià shǐ xìng qù

l shàng qì π 2.0Tgāo jī néng chái yóu cè dòng jī

l pǐ pèi fǎ guó bāng qí 6ATbiàn sù xiāng

l EPBdiàn zǐ shǒu shā

l Autoholdzhǔ dòng zhù chē

l yī jiàn qǐ dòng jí wú yào shí jìn rù

l EPSdiàn zǐ zhù lì zhuǎn xiàng

hú kǒu jiā V100xì liè /lǚ lǐ shǒu V100xì liè

shān jū bǎn /shuǐ lú bǎn

wéi nǐ de fáng chē hú kǒu fù yǔ gèng duō shī qíng huà yì

sōu guā wēi xìn xiǎo bù fá “shàng qì nián yè tōng yuán chǎng fáng chē ” jí kè yù yuē shì jià

发表评论